Počet: 0 KS
Cena: 0,00 €

KATEGÓRIE

Ak chcete vidieť našu ponuku kompostérov pre vašu obec kliknite na nasledujúcu stránku určenú iba pre vás: PONUKA KOMPOSTÉROV PRE OBCE 

 

Vyberte si aj Vy ako správne naložiť s biologickým odpadom podľa nového Zákona o odpadoch! 

Podľa § 81 ods. 7 písm. b) tretieho bodu zákona č.79/2015 je Vaša obec povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov. 

Máte dve možnosti. 
1. ZVOZ BRKO min. 18x ročne v hnedých 120 litrových nádobách (pravideľné mesačné náklady), alebo
2. Kompostovanie v kompostovacom zásobníku (žiadne mesačné náklady)

 

Rozhodnite sa správne a vyriešte biologický odpad vo vašej obci. Lacno a podľa predpisov!

CHCEM VEDIEŤ VIAC  email: info@jrk.sk  tel: +421 2 38 12 19 22

Možnosť individuálnych ponúk pre samosprávy. Predľžená záruka, množstevné zľavy. Kontaktujtujte nás na info@jrk.sk

NEPREHLIADNITE: Od 1.1.2017 musí mať každá obec na Slovensku zavedený systém nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom. Pozrite si VIDEO - odporúčania Ministerstva životného prostredia SR, ako efektívne tieto systémy obci zaviesť.


Výsledok našej práce vo Vašej obci:  
1.    Zavedený systém domáceho kompostovania v kompostéroch.
2.    Informovaní občania. 
3.    Domácnosti vybavené kvalitnými kompostérmi. 
4.    Starostlivosť o priebežnú úroveň využívania domácich kompostérov v nasledujúcich rokoch.
5.    Znižovanie množstva zmesového komunálneho odpadu.

Video ukazuje praktický príklad využitia kompostérov (kompostéry PREMIUM) v obci:

         kliknite pre viac informácií:www.menejodpadu.sk/riesenie-pre-obce

 

 

Online formulár >>
Phone Alt Text +421 2/ 38121922
 
 
Nezabudli ste na niečo?

Kuchynský kôš na bioodpad 3L vintage grey

Žiadne mušky v kuchyni, pohodlná separácia bioodpadu

18,90 €

PRIDAŤ DO KOŠÍKA