Počet: 0 KS
Cena: 0,00 €

KATEGÓRIE

 

Tento internetový obchod podpoduje ciele našej firmy JRK Waste Management (www.menejodpadu.sk).
 

Myšlienka nášho podnikania vznikla v roku 2009 na základe spoločnej vízie troch čerstvých absolventov vysokých škôl. 

Kto sme?

Prevádzkovateľmi najväčších internetových obchodov s kompostérmi a doplnkovým tovarom na Slovensku, v Českej republike a Maďarsku. Sme

Mladý tím ľudí, ktorým záleží na životnom prostredí a neustále hľadá inovatívne riešenia ako zlepšiť odpadové hospodárstvo našich krajín.

Čo okrem eshopu robíme?

Pomáhame znižovať množstvo zmesového komunálneho odpadu predchádzaním jeho vzniku a zvýšením miery triedenia. Dôraz kladieme na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov.  

Jedným z najefektívnejších spôsobov ako to dosiahnuť je podpora domáceho kompostovania. Pretože vďaka kompostovaniu občania spracujú bioodpad priamo na svojich záhradách a ten už nemusí putovať na ďaleké skládky odpadu. Myšlienku "Pre menej odpadu" šírime predovšetkým spoluprácou so samosprávami, kde sme komplexným dodávateľom produktov, technológií a informačných kampaní pre podporu predchádzania vzniku bioodpadu.

Našimi riešeniami pre menej odpadu sme ovplyvnili viac ako 500 000 obyvateľov a sme partnerom pre viac ako 450 obcí v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku. Medzi naše aktivity taktiež patrí Interaktívna výstava 10 dní kompostovania, ktorá sa uskutočnila aj na Ministerstve životného prostredia SR.

Pozrite si našu animáciu o zmysle domáceho kompostovania:

 

Online formulár >>
Phone Alt Text +421 2/ 38121922
 
 
Nezabudli ste na niečo?

Kuchynský kôš na bioodpad 3L vintage grey

Žiadne mušky v kuchyni, pohodlná separácia bioodpadu

18,90 €

PRIDAŤ DO KOŠÍKA